محصولات کشاورزان روستای

فروش کود اوره

فروش کود اوره شیراز

بارمحدود موجود است

09171552467

زارع

فروش بذر چغندرقند

فروش بذر چغندرقند

بذر  کا وی اس kws ترکیه و آلمانی

بذر چغندر قند فرناندو آل-مانی

بذر چغندر قند کیوت  ایزبلا و ترکیه

وسایر بذور

09171552467

زارعی


فروش کود اوره کیسه آبی

فروش کود اوره کیسه آبی مرودشت فارس

فروشگاه رسمی نهاده های کشاورزی رعنا

مهندس محمدزارعی کردشولی

09171552467

09388964536

آدرس:فارس.اقلید.چشمه رعنا

بذر چغندرقند فرناندو آلمانی

فروش بذر چغندرقند فرناندو آلمانی بارمحدود موجود می باشد

شماره تماس

09171552467

09388964536

مهندس زارعی

فروش کود دی آمونیوم فسفات رازی

با سلام

فروشگاه نهاده های کشاورزی رعنا آمادگی فروش کود دی آمونیوم فسفات پتروشمی رازی (ماکارونی رنگ ) را دارد

مدیریت فروش

مهندس محمدزارعی کردشولی

09171552467

آدرس:فارس.شهرستان اقلید روستای چشمه رعنا کوچه ایثارگرزینلی

1 2 3 4 5 ... 13 >>